Trafikverket, Sverige

Ferister med betongfundament til det svenske Trafikverket

Landbruk i Sverige

Flyttbar ferist til alle kjøretøy

Kommune i danske Nordjylland

Fotgjengervennlige ferister med stålfundament til dansk kommune

Vinterdeksel til feristen

Vi tilbyr vinterdeksel til feristen i områder med mye snø.

Ferist med rekkverk til privatkunde

Galvanisert 2 x 3 meter ferist med stålfundament

Rekkverk til feristen

Vi kan levere gelender til de fleste av våre ferister