Ålborg kommune, Danmark

Fire ferister med stålfundament

Privat bonde, kanton Basel, Sveits.

Ferister med stålfundament og galvaniserte rør

Naturstyrelsen, Danmark

Ferister med betongfundament for villsvingjerdeprosjekt

Landbruk i Sverige

Flyttbar ferist til alle kjøretøy

Kommune i danske Nordjylland

Fotgjengervennlige ferister med stålfundament til dansk kommune

Vinterdeksel til feristen

Vi tilbyr vinterdeksel til feristen i områder med mye snø.