Utvalgte eksempler på bruk

Det Danske Forsvar, Danmark