Ferist med heavy-duty betongfundament

Vårt kraftigste feristsystem av høy kvalitet er utviklet på bakgrunn av ønsker fra kunder. Feristene oppfyller derfor kravene til styrke og dimensjoner både fra det svenske Trafikverket og til veibygging i blant annet Tyskland.

Designet bygger på prefabrikkerte betongelementer fremstilt av høystyrkebetong. Elementene samles på stedet i henhold til feristdimensjonene kunden har behov for. Konseptet er i bunn og grunn det samme som de andre systemene, dvs. samlebåndsproduksjon som gir lave priser.

Systemet er styrkemessig beregnet i henhold til Eurocode, og vi kan tilby dynamiske akseltrykk over 24 t. Dette betyr at vi kan tilby ferister som oppfyller den høyeste bruklassifiseringen fra nordeuropeiske land, herunder både tyske og svenske krav. Hvis du vil lese mer om bæreevnen, kan du klikke her.

Montering av feristen går raskt, og det er mulig å kunne gjenåpne veien allerede samme dag som grunnarbeidet startes. Betongelementene kan leveres med kranbil, slik at alt blir løftet på plass fra lastebilen.

Paddesikringssystemet er innebygd i betongelementene, slik at padder og andre mindre dyr kan komme seg opp igjen hvis de har falt ned mellom rørene. Trappen «opp i friheten» er støpt inn i betongelementene.

Som standard, leveres sidefundamentet leveres med bolthull for flensmontering av gjerdestolper. Gjerdestolpene til grinden ved siden av risten kan derfor monteres direkte på betongelementene ved behov.
Våre ferister er designet med en svært høy galvaniseringskvalitet. Du kan lese mer om galvaniseringen her.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å høre mer, er du velkommen til å kontakte oss.

LARS HØJGAARD
Salg og konstruksjon
+45 29452837 & lsh@lhfence.dk