Ferist med betongfundament

Feristen med betongfundament ble utviklet i 2018 etter at vi opplevde en stigende etterspørsel etter ferister med betongfundament til større anleggsprosjekter.

Det moduloppbygde betongsystemer tar utgangspunkt i vårt velprøvde stålsystem, og følger mange av prinsippene. Systemet er modulbasert, og fremstilles i store serier, så prisen er svært lav.

Du kan se en oversikt over alle våre feristtyper ved å klikke her.

Konstruktion

Elementene er presstøpte, og støpes i samarbeid med en dansk betongelementfabrikk. Vi bruker betong av høy kvalitet, som kontrolleres iht. vanlige standarder.

Feristen leveres i monterbart sett – komplett med rør, betongfundament, skruer m.m.
Siden elementene er ferdigherdet ved levering hos kunden, kan man installere en betongferist i løpet av 1 dag, fra entreprenøren starter med å grave til veien kan åpnes igjen.

Betongsystemet vårt følger de bæreevnene vi har for de andre feristene våre. Hvis du vil lese mer om bæreevnen, kan du klikke her.

Redningsåpninger til smådyr

I alle våre ferister er det montert redningsåpninger til smådyr – f.eks. pinnsvin som innimellom kan forville seg ned under rørene. Åpningene er minimum 15 cm brede kvadratiske hull, og i feristen med betongfundament er det 3 hull per meter i understøttene. I betongfundamentet er det dessuten 11 cm fra bakken og opp til den nederste delen av hullet. Dette betyr at det kan falle mange blader og jord ned i feristen før redningsåpningen blir dekket og før det krever vedlikehold av feristen.

Referanse

Ferist med betongfundament

Trafikverket, Sverige

Ferister med betongfundament til "Väg 25 mellan Växjö-Hovmantorp och Lessebo-Eriksmåla".

Naturstyrelsen, Danmark

Ferister med betongfundament for villsvingjerdeprosjekt

Vi søker en ambisiøs forhandler for våre ferister i Norge.

Kontakt oss hvis du er interessert, på +45 2945 2837 eller på lsh@lhfence.dk