Ferist med betongfundament

Feristen med betongfundament ble utviklet i 2018 etter at vi opplevde en stigende etterspørsel etter ferister med betongfundament til større anleggsprosjekter.

Det moduloppbygde betongsystemer tar utgangspunkt i vårt velprøvde stålsystem, og følger mange av prinsippene. Systemet er modulbasert, og fremstilles i store serier, så prisen er svært lav. Feristen leveres i monterbart sett – komplett med rør, betongfundament, skruer m.m.
Elementene er presstøpte, og støpes i samarbeid med en dansk betongelementfabrikk. Vi bruker betong av høy kvalitet, som kontrolleres iht. vanlige standarder.

Siden elementene er ferdigherdet ved levering hos kunden, kan man installere en betongferist i løpet av 1 dag, fra entreprenøren starter med å grave til veien kan åpnes igjen.

Betongsystemet vårt følger de bæreevnene vi har for de andre feristene våre. Hvis du vil lese mer om bæreevnen, kan du klikke her.

Referanse

Ferist med betongfundament

Naturstyrelsen, Danmark

Ferister med betongfundament for villsvingjerdeprosjekt