Flyttbar ferist for alle kjøretøyer

Den flyttbare feristen er et godt valg til prosjekter med et midlertidig behov for en ferist, eller der behovet flytter seg fra sted til sted

Vår flyttbare ferist som alle typer av kjøretøyer kan kjøre over, tar designmessig utgangspunkt i vår standard ferist i stål. Den eneste forskjellen er at feristen ligger oppå jorden og enkelt kan flyttes ved behov.

Vi bruker de samme rørtypene som på standardferisten, men har konstruert et fundament som gjør at overkjøringshøyden bare er 10 cm. Vi har tatt hensyn til Veidirektoratets diagrammer over fartshumper og designet en ferist med noenlunde samme geometri. Dermed sikrer vi at alle vanlige kjøretøyer kan kjøre over feristen.

Feristen består av de samme kvalitetsplatene som vi bruker til de andre stålferistene. Du kan lese mer om galvaniseringskvaliteten her.

Feristen festes med jordskruer, som sikrer at den sitter godt på plass.

Alle komponenter i feristen er produsert i Danmark

Utvalgte eksempler på bruk

Standard ferist med stålfundament

Jordbruk i Aust-Agder, Norge

Galvaniserte, standard ferister med stålfundament for jordbruk

Skogbruk i Trøndelag, Norge

Galvaniserte, standard ferister med stålfundament for trafikkert skogsvei.

Aalborg Kommune, Danmark

Standard ferister med stålfundament og ubehandlede rør

Hamburg-Holm Golf, Tyskland

Fotgjengervennlige ferister med stålfundament for golfklubb

Skei Seter, Norge

Standard ferister med stålfundament og vinterdeksel som tilbehør

Trafikverket, Sverige

Standard ferister med stålfundament til Trafikverket i Södra Götaland

Det Danske Forsvar, Danmark

Standard ferist med stålfundament for tungtransport

Naturstyrelsen, Danmark

Standard ferister med betongfundament for villsvingjerdeprosjekt