Våre ferister kan bære opptil 24 tonn aksellast

Feristens styrke og bæreevne

Ved hjelp av en gjennomtenkt design er det mulig å bygge ferister i alle tenkelige størrelser og til alle tenkelige belastninger

Det finnes ikke noen standard måte å dele opp kjøretøyenes belastninger på underlaget på som dekker alle de landene vi selger ferister til. Derfor har vi valgt å kategorisere feristene ut fra 3 belastningsklasser: klasse I, II og III (KLI, KLII og KLIII).

Klassene er oppdelt slik:
KLI: kjøretøyer på opptil 3500 kg.
KLII: opptil 10 t. aksellast. Altså vanlig lastebiltrafikk. Få lastebiler i uken med lav hastighet.
KLIII: opptil 16 t. aksellast. Spesialtransporter og mange lastebiler i uken.

I noen land, for eksempel Norge, kan det finnes spesielle krav til fylkesveier. For disse situasjonene lager vi enda sterkere ferister, og har innført en KLIV. KLIV tåler aksellaster på over 20 t. med svært høye hastigheter.

Alle de kritiske komponentene i feristene er beregnet iht. Eurocode av eksterne ingeniørfirmaer (COWI Danmark og DIS Danmark) ut fra belastningsklassene ovenfor. Beregningsrapporter kan fås fra LHFENCE.

I tillegg til de teoretiske beregningene har man utført en rekke statiske verkstedstester av holdbarheten til fundamentet under forskjellige forhold. De første av systemene våre er nå blitt testet i virkeligheten i over 6 år uten nevneverdige feil på komponenter. Vi har brukt erfaringer og beregninger fra de første systemene til å forbedre og konstruere de senere designene.

Styrke/bæreevne

Konstruksjonen er beregnet av et eksternt ingeniørfirma, og LHFENCE kan ved forespørsel utlevere beregningsrapporten

Utvalgte eksempler på bruk

Vi har hjulpet mange forskjellige bransjer

Naturstyrelsen, Danmark

Ferister med betongfundament for villsvingjerdeprosjekt

Det Danske Forsvar, Danmark

Ferist med stålfundament for tungtransport

Trafikverket, Sverige

Ferister med stålfundament til Trafikverket i Södra Götaland

Skei Seter, Norge

Ferister med stålfundament og vinterdeksel som tilbehør

Aalborg Kommune, Danmark

Ferister med stålfundament og ubehandlede rør

Skogbruk i Trøndelag, Norge

Galvaniserte ferister med stålfundament for trafikkert skogsvei.

Jordbruk i Aust-Agder, Norge

Galvaniserte ferister med stålfundament for jordbruk

Privat kunde i Niederösterreich, Østerrike

Ferister med stålfundament og ubehandlede rør

Privat kunde i Basel-Lan, Sveits

Galvanisert 2 x 3 meter ferist med stålfundament

Interessert i å høre mer?

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.