Våre ferister kan bære opptil 24 tonn aksellast

Feristens styrke og bæreevne

Ved hjelp av en gjennomtenkt design er det mulig å bygge ferister i alle tenkelige størrelser og til alle tenkelige belastninger

Våre ferister brukes på mange forskjellige veityper der trafikkbelastningen varierer fra sted til sted. Derfor har vi hatt behov for å kategorisere feristene, slik at vi lettere kan veilede kunden til hvilken styrke feristen skal ha på den aktuelle veien, med den aktuelle belastningen. For deg som kunde betyr det også at det blir enklere å velge den mest kostnadseffektive feristen til oppgaven.

Vi har svært stor kunnskap om belastningsmulighetene, og er alltid klare med rådgivning til bygg- og anleggsprosjekter. Uansett om du har behov for en ferist til innkjørselen til sommerhuset, eller store veiprosjekter, så kan vi hjelpe til.
Nedenfor kan du se de fem kategoriene vi har delt opp feristene i.


Merk: Kategoriseringer, valg av belastningsklasser og avkjørselshastigheter kan alltid optimaliseres ut fra en konkret trafikkvurdering/opptelling. Vi står alltid til rådighet med tanke på rådgivning om bæreevnen.

Standarder og belastningsklasser

Vi selger ferister i over 5 forskjellige land, som hvert enkelt har sine egne måter å kategorisere aksellast på. Beregninger av holdbarheten til våre ferister blir derfor et sammensurium av landsspesifikke aksellaster, forskjellige avstander mellom akslene, ønskede avkjørselshastigheter (og tilhørende bremsekrefter) på den gjeldende veien. I tillegg kommer landsspesifikke metoder for å påføre lasten på selve konstruksjonen. Sist, men ikke minst, er sikkerheten for materiale og belastning som brukes i beregningene forskjellige fra land til land.

Vi blir ofte spurt om det finnes en offisiell standard for beregning av styrken på ferister. Etter å ha vært her i 5 år, må vi konkludere med at det gjør det dessverre ikke. Derfor har vi valgt å kategorisere feristene i forskjellige klasser, alt etter hvilke hastigheter og belastninger de er beregnet for. Det som er viktig å merke seg er at valget av belastningsklasse også omfatter en stilling til mengden trafikk på det aktuelle stedet. Én lastebil i året belaster naturligvis konstruksjonen mindre enn 10 lastebiler om dagen gjør.

Da er vi tilbake til den manglende feriststandarden. For etter konstateringen om at det ikke finnes en offisiell feriststandard, blir vi ofte spurt om våre ferister er beregnet i henhold til Eurocode (felleseuropeisk beregningsstandard). Det korte svaret er ja! Det lange svaret er litt mer teknisk:

Ifølge Eurocode har ingeniøren ”lov” til å fordele lasten fra et hjul ut på et større areal enn det arealet som rent faktisk blir belastet på en ferist når et hjul kjører over. Litt enkelt sagt tillater Eurocode at lasten fra et hjul fordeles på et areal som tilsvarer to rør. I virkeligheten vil ett rør være det mest realistiske. Belastningsmessig har vi, for å få et realistisk bilde, sett utover Eurocode og bruker belastningseksempler fra henholdsvis en svensk og en eldre tysk standard. Begge standardene beskriver at lasten fra kjøretøyets hjul fordeles på en mer realistisk måte enn Eurocode gjør. Sikkerheten for materiale og belastning fra Eurocode og de andre standardene brukes – så vi kan med god samvittighet si at vi mer enn overholder standarden, selv om det ikke finnes en.

Styrke/bæreevne

Konstruksjonen er beregnet av et eksternt ingeniørfirma, og LHFENCE kan ved forespørsel utlevere beregningsrapporten

Utvalgte eksempler på bruk

Vi har hjulpet mange forskjellige bransjer

Det Danske Forsvar, Danmark

Ferist med stålfundament for tungtransport

Trafikverket, Sverige

Ferister med stålfundament til Trafikverket i Södra Götaland

Skei Seter, Norge

Ferister med stålfundament og vinterdeksel som tilbehør

Aalborg Kommune, Danmark

Ferister med stålfundament og ubehandlede rør

Skogbruk i Trøndelag, Norge

Galvaniserte ferister med stålfundament for trafikkert skogsvei.

Jordbruk i Aust-Agder, Norge

Galvaniserte ferister med stålfundament for jordbruk

Privat kunde i Niederösterreich, Østerrike

Ferister med stålfundament og ubehandlede rør

Privat kunde i Basel-Lan, Sveits

Galvanisert 2 x 3 meter ferist med stålfundament

Ferist med rekkverk til privatkunde

Galvanisert 2 x 3 meter ferist med stålfundament

Interessert i å høre mer?

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg

Vi søker en ambisiøs forhandler for våre ferister i Norge.

Kontakt oss hvis du er interessert, på +45 2945 2837 eller på lsh@lhfence.dk