Lengre levetid og mindre miljøpåvirkning

Feristens galvanisering

Feristene våre kjennetegnes av en galvanisering som er overlegen sammenlignet med tradisjonelle, mer miljøbelastende varmgalvanisering.

Våre ferister i stål er designet med tanke på å unngå den dyre og miljømessig belastende varmgalvaniseringen. Dette sikres ved å bruke en revolusjonerende ny type galvanisering, og dermed spares kunden for unødige kostnader. Dessuten slipper vår design ut en vesentlig lavere mengde CO2 enn tradisjonelle varmgalvaniserte ferister.

I designfasen av våre nyeste feristsystemer har LHFENCE hatt et samarbeid med flere de største stålfabrikkene i Europa, noe som har resultert i bruken av dette nye produktet.

Lite teknisk bakgrunnskunnskap:

Tradisjonell varmgalvanisering kan på standardstål påføres i tykkelser på ca. 45–85 µm. Stålet dyppes i et 400 ºC sinkbad etter at stålet er ferdigbearbeidet/sveiset. Metoden gir en del utfordringer med svingende lagtykkelser, urenheter i sinken, skjevheter (spenninger i stålet) m.m. Denne metoden er dessuten svært belastende for miljøet.

LHFENCE-galvanisering påføres allerede på stålverket der stålplatene fremstilles. Dette resulterer i en renere sink og en sink som er mye mer hardfør enn sinken fra varmgalvaniseringen. Siden LHFENCE-galvanisering er mer hardfør, kan vi også nøye oss med et tynnere sinklag.

Jord har en ekstra korroderende effekt på ståloverflater, men også her viser galvaniseringen vår en fordel. LHFENCE-galvaniseringen har et konstant lavt sinktap over tid, der varmgalvaniseringens sinktap akselerer. Illustrasjonen nedenfor viser forskjellen mellom varmgalvanisering og LHFENCE-galvanisering:

LHFENCE kontra varmgalvanisering


85 varmgalvanisert overflate etter 12 timers salttåketest


35 μm LHFENCE-galvanisering etter 12 timers salttåketest

Interessert i å høre mer?

Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg

Feristtyper

Vi tilbyr følgende seks typer av ferister

Rist til sikring ved regnvær

Regnværsristen er spesialdesignet til å ta unna store vannmengder under ekstreme værforhold.

Vinterdeksel til feristen

Vi tilbyr vinterdeksel til feristen i områder med mye snø.

Rekkverk til feristen

Vi kan levere gelender til de fleste av våre ferister

Ferist med heavy-duty betongfundament

Den ekstra kraftige feristen med betongfundament er vår absolutt kraftigste ferist per dags dato, og oppfyller kravene til styrke og dimensjoner for alle typer anleggsprosjekter.

Flyttbar ferist for alle kjøretøyer

Den flyttbare feristen egner seg til steder der behovet for en ferist er midlertidig. Den står rett på veien og kan flyttes med f.eks. frontlaster.

Ferist med stålfundament

Vår standard ferist er den mest solgte og egner seg for større kjøretøyer og på steder der feristen skal være i flere år.

Ferist egnet for fotgjengere

Denne feristen er designet for steder der fotgjengere og syklister må passere, f.eks. ved golfbaner og steder med offentlig adgang.

Ferist med betongfundament

Feristen med betongfundament egner seg også til større kjøretøyer, men brukes hvis det stilles krav til betongfundament, typisk ved større anleggsprosjekter

Flyttbar ferist for terrengkjøretøy

Den flyttbare feristen egner seg til steder der behovet for en ferist er midlertidig. Den står rett på veien og kan flyttes med f.eks. frontlaster.
Vi søker en ambisiøs forhandler for våre ferister i Norge.

Kontakt oss hvis du er interessert, på +45 2945 2837 eller på lsh@lhfence.dk