Om LHFENCE

Selskapet vårt er basert på innovasjon og nytenkning.
Vi har produsert ferister i 10 år, og vi har ferister til alle behov.
Fra private gårdbrukere til store veiprosjekter.

Hvem er vi?

LHFENCE ble stiftet i 2010 av Lars Højgaard, som har bakgrunn som maskiningeniør og prosjektleder, og en oppvekst i gjerdebransjen.
Virksomheten holder til litt utenfor Aarhus, der all drift og produksjon av stålfundamenter foregår. I tillegg har vi en betongelementfabrikk i Lemvig.

Hva gjør vi?

Vi motiveres av å gjøre ting smartere og forenkle arbeidsgangen for kundene våre.
Vi er foretrukket leverandør og samarbeidspartner for alle som trenger ferister, enten det er privatpersoner, entreprenører eller offentlige prosjekter.
De seks ulike ferist-typene våre er utviklet for å dekke alle slags behov, og vi er alltid i gang med å utvikle det neste produktet som gjør det enda smartere, billigere og enklere for kundene våre.

Sortiment

I tillegg til våre ferister produserer vi også maskiner for montering av gjerder som utrullingsmaskiner til viltgjerde, trådvindere og stolpehammere.
Det kan du lese mer om på www.lhfence.dk.

Rist til sikring ved regnvær

Regnværsristen er spesialdesignet til å ta unna store vannmengder under ekstreme værforhold.

Ferist med stålfundament

Vår standard ferist er den mest solgte og egner seg for større kjøretøyer og på steder der feristen skal være i flere år.

Ferist med heavy-duty betongfundament

Den ekstra kraftige feristen med betongfundament er vår absolutt kraftigste ferist per dags dato, og oppfyller kravene til styrke og dimensjoner for alle typer anleggsprosjekter.

Ferist med betongfundament

Feristen med betongfundament egner seg også til større kjøretøyer, men brukes hvis det stilles krav til betongfundament, typisk ved større anleggsprosjekter

Flyttbar ferist for alle kjøretøyer

Den flyttbare feristen egner seg til steder der behovet for en ferist er midlertidig. Den står rett på veien og kan flyttes med f.eks. frontlaster.

Flyttbar ferist for terrengkjøretøy

Den flyttbare feristen egner seg til steder der behovet for en ferist er midlertidig. Den står rett på veien og kan flyttes med f.eks. frontlaster.

Ferist egnet for fotgjengere

Denne feristen er designet for steder der fotgjengere og syklister må passere, f.eks. ved golfbaner og steder med offentlig adgang.

Rekkverk til feristen

Vi kan levere gelender til de fleste av våre ferister

Vinterdeksel til feristen

Vi tilbyr vinterdeksel til feristen i områder med mye snø.

Visste du at …

7

Forretninger selger feristene våre i flere land. Vil du være en av dem?

2010

Er det året vi etablerte virksomheten vår i Danmark.

10

land har vi solgt feristene våre til. Helt fra Sverige og Norge til Mallorca.

Vi søker en ambisiøs forhandler for våre ferister i Norge.

Kontakt oss hvis du er interessert, på +45 2945 2837 eller på lsh@lhfence.dk