Rist til sikring ved kraftig regn

Regnristen angir en helt ny standard for denne typen rister.

De siste årene har vist flere eksempler på at store vannmengder kan få alvorlige konsekvenser for boliger, hager og enger.

Denne risten er derfor spesialdesignet til å ta unna store vannmengder, selv under ekstreme værforhold. Den er laget med store åpninger som hindrer at halm, greiner og lignende blokkerer avløpsfunksjonen.

Risten kan leveres med forskjellige sideavslutninger i både stål og betong, avhengig av hva kunden ønsker.

Produktet kan svært enkelt demonteres og rengjøres – det er bare noen få skruer som må løsnes for å fjerne rørene, og deretter kan risten rengjøres med en vanlig spade eller en gravemaskin. Regnristen leveres som standard i vår KLIII-styrke, men kan også tilbys i enda kraftigere utgaver med økt bæreevne og styrke.

Risten består av et solid betongfundament med kraftige rør til overkjøring. Du kan lese mer om styrken og bæreevnen til ristene her.

Produktet leveres montert og kan raskt og enkelt installeres på bruksstedet.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om regnristen.

Vi søker en ambisiøs forhandler for våre ferister i Norge.

Kontakt oss hvis du er interessert, på +45 2945 2837 eller på lsh@lhfence.dk