Flyttbar ferist for terrenggående kjøretøyer

Den flyttbare feristen for terrenggående kjøring er et godt valg til prosjekter med et midlertidig behov for en ferist, eller der behovet flytter seg fra sted til sted

Vår flyttbare ferist som alle typer av kjøretøyer kan kjøre over, tar designmessig utgangspunkt i vår standard ferist i stål. Den eneste forskjellen er at feristen ligger oppå jorden og enkelt kan flyttes ved behov.

Vi bruker de samme rørtypene som på standardferisten, feristens høyde er på det høyeste 24 cm. Pga. høyden egner feristen seg bare til terrenggående kjøretøyer, slik som traktorer, 4-hjulsdrevne biler, ATV og lignende. Feristen brukes også på en del terrengsykkelstier. Enten som hinder, eller som «lokk» der sykkelstien krysser en innhegning.

Systemet er litt billigere enn den flyttbare løsningen som er for alle typer av kjøretøyer.

Vi bruker det samme designprinsippet som på våre andre stålferister – oppbøyde, sterke stålplater som sammenboltet tåler den belastningen som kreves.

Galvaniseringskvaliteten og styrken på feristene følger de andre systemene våre. Du kan lese mer om galvaniseringen her, og her kan du lese mer om styrken på feristen.

Alle komponenter i feristen er produsert i Danmark

Utvalgte eksempler på bruk

Jordbruk i Aust-Agder, Norge

Galvaniserte, standard ferister med stålfundament for jordbruk

Skogbruk i Trøndelag, Norge

Galvaniserte, standard ferister med stålfundament for trafikkert skogsvei.

Aalborg Kommune, Danmark

Standard ferister med stålfundament og ubehandlede rør

Hamburg-Holm Golf, Tyskland

Fotgjengervennlige ferister med stålfundament for golfklubb

Skei Seter, Norge

Standard ferister med stålfundament og vinterdeksel som tilbehør

Trafikverket, Sverige

Standard ferister med stålfundament til Trafikverket i Södra Götaland

Det Danske Forsvar, Danmark

Standard ferist med stålfundament for tungtransport

Naturstyrelsen, Danmark

Standard ferister med betongfundament for villsvingjerdeprosjekt