Utvalgte eksempler på bruk

27 ferister til Trafikverket, Sverige