Utvalgte eksempler på bruk

Flyttbar ferist til bekjempelse av svinepest