Utvalgte eksempler på bruk

Ferister til villsvingjerdet ved den dansk / tyske grensen