Utvalgte eksempler på bruk

Heavy duty-ferister til Trafikverket, Sverige