Landbruk i Sverige

Flyttbar ferist til alle kjøretøy

Ferist med rekkverk til privatkunde

Galvanisert 2 x 3 meter ferist med stålfundament

Privat kunde i Midtjylland

Flyttbar ferist i terrengsykkelløype

Landbruk i Vestjylland, Danmark

Flyttbar ferist for terrenggående kjøretøy

Privat kunde i Basel-Lan, Sveits

Galvanisert 2 x 3 meter ferist med stålfundament

Privat kunde i Niederösterreich, Østerrike

Ferister med stålfundament og ubehandlede rør