Utvalgte eksempler på bruk

Kan man ikke like godt bygge feristen selv eller få et ingeniørfirma til å designe den?