Tag Archive for: Case-Tyskland

Ferist med rekkverk til privatkunde

Galvanisert 2 x 3 meter ferist med stålfundament

Privat bonde, kanton Basel, Sveits.

Ferister med stålfundament og galvaniserte rør

Privat kunde i Basel-Lan, Sveits

Galvanisert 2 x 3 meter ferist med stålfundament

Privat kunde i Niederösterreich, Østerrike

Ferister med stålfundament og ubehandlede rør

Naturstyrelsen, Danmark

Ferister med betongfundament for villsvingjerdeprosjekt

Trafikverket, Sverige

Heavy duty-ferister til E20 Tollered